پیج اینستاگرام عالم اقتصاد پیش بینی و تحلیل اخبار اقتصادیکانال سروش عالم اقتصاد پیش بینی و تحلیل اخبار اقتصادیکانال تلگرام عالم اقتصاد پیش بینی و تحلیل اخبار اقتصادی
خانه / آخرین قیمت / آخرین قیمت خودرو در بازار تهران

آخرین قیمت خودرو در بازار تهران

 

ایران خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

وانت باردو جدید . یورو ۴

۱۲,۹۵۰,۰۰۰

۱۲,۳۴۲,۰۰۰

وانت باردو جدید یورو ۴ . دوگانه سوز

۱۴,۵۰۰,۰۰۰

۱۴,۲۹۲,۰۰۰

پژو روآ سال سفارشی

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

سمند SE

۲۴,۶۰۰,۰۰۰

۲۰,۶۲۰,۰۰۰

سمند LX دوگانه سوز

۲۸,۸۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

سمند LX

۲۶,۲۰۰,۰۰۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

سمند LX یورو ۴

۲۷,۷۰۰,۰۰۰

۲۶,۶۶۷,۰۰۰

سمند EF7 یورو ۴

۲۸,۲۰۰,۰۰۰

۲۷,۹۴۷,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز

۲۸,۳۰۰,۰۰۰

۲۷,۶۹۰,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴

۲۹,۷۰۰,۰۰۰

۲۹,۳۵۷,۰۰۰

سمند سورن ELX

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با موتور EF7

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

سمند سریر

پژو GLX 405 یورو ۴

۲۷,۲۰۰,۰۰۰

۲۵,۷۷۵,۰۰۰

پژو GLX 405 دوگانه سوز

۲۹,۱۰۰,۰۰۰

۲۶,۶۶۰,۰۰۰

پژو SLX 405 موتور TU5

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۶,۱۱۵,۰۰۰

پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز

۳۷,۷۰۰,۰۰۰

۳۱,۲۸۵,۰۰۰

پژو پارس سال

۳۳,۶۰۰,۰۰۰

پژو پارس سال یورو ۴

۳۴,۴۰۰,۰۰۰

۲۹,۹۷۵,۰۰۰

پژو پارس LX یورو ۴

۳۸,۸۰۰,۰۰۰

۳۳,۶۰۵,۰۰۰

پژو پارس ELX آپشن جدید

۴۴,۲۰۰,۰۰۰

پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5

۴۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۲

۳۵,۲۰۰,۰۰۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۵

۳۶,۳۰۰,۰۰۰

۳۴,۴۹۲,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۶

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9

۴۹,۵۰۰,۰۰۰

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ

۳۶,۲۰۰,۰۰۰

۳۴,۹۹۷,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ

۳۵,۴۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

رانا EL . TU5

۳۰,۱۰۰,۰۰۰

۲۹,۵۰۰,۰۰۰

رانا LX . TU5

۳۰,۹۰۰,۰۰۰

۳۰,۲۳۲,۰۰۰

تندر E1

۳۲,۵۰۰,۰۰۰

۳۱,۵۵۰,۰۰۰

رنو تندر E2

۳۶,۴۰۰,۰۰۰

رنو تندر E2 دوگانه سوز

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

رنو تندر اتوماتیک E2

۴۴,۵۰۰,۰۰۰

۴۵,۶۵۱,۰۰۰

وانت دیزل تونلند

۹۱,۸۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۱,۳۴۴,۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۲۸۸,۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰

سایپا

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

پراید ۱۳۲ LE

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۳۶۶,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SE

۱۸,۸۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ EX

۱۸,۴۰۰,۰۰۰

۱۵,۸۵۷,۰۰۰

پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز

۱۹,۸۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SX

۱۷,۶۰۰,۰۰۰

۱۵,۰۵۷,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SL

۱۶,۷۰۰,۰۰۰

۱۴,۵۶۶,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۰۶۶,۰۰۰

پراید ۱۴۱ EX

۱۷,۴۰۰,۰۰۰

پراید ۱۴۱ LE

پراید ۱۴۱ SX

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۴,۱۸۸,۰۰۰

پراید ۱۴۱ SE

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

۱۵,۴۳۸,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SE

۱۹,۱۰۰,۰۰۰

۱۶,۴۹۳,۰۰۰

پراید ۱۱۱ EX

۱۸,۸۰۰,۰۰۰

۱۶,۰۴۳,۰۰۰

پراید ۱۱۱ LE

۱۸,۶۰۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SX

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۲۴۳,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SL

۱۷,۴۰۰,۰۰۰

۱۴,۷۵۱,۰۰۰

پراید SL 131

۱۶,۵۰۰,۰۰۰

۱۴,۴۴۹,۰۰۰

پراید SL 131 گازسوز

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۹۴۹,۰۰۰

پراید SX 131

۱۷,۴۰۰,۰۰۰

۱۴,۹۴۲,۰۰۰

پراید SE 131

۱۷,۶۰۰,۰۰۰

۱۶,۱۹۲,۰۰۰

پراید SE 131 گازسوز

۱۹,۷۰۰,۰۰۰

۱۷,۶۹۲,۰۰۰

پراید LE 131

۱۶,۹۰۰,۰۰۰

۱۵,۲۴۹,۰۰۰

پراید LE 131 گازسوز

۱۸,۹۰۰,۰۰۰

۱۶,۸۴۰,۰۰۰

پراید TL 131

۱۶,۸۰۰,۰۰۰

پراید EX 131

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

۱۵,۷۴۲,۰۰۰

پراید EX 131 گازسوز

۱۸,۸۰۰,۰۰۰

۱۷,۲۶۷,۰۰۰

تیبا دوگانه سوز

۲۳,۸۰۰,۰۰۰

تیبا EX

۲۰,۸۰۰,۰۰۰

تیبا LX یورو ۴

۲۱,۳۰۰,۰۰۰

تیبا SX یورو ۴

۲۲,۵۰۰,۰۰۰

۲۰,۹۶۰,۰۰۰

وانت نیسان . ABS . تاخوگراف

۲۴,۴۰۰,۰۰۰

۲۲,۸۸۰,۰۰۰

وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف

۲۶,۷۰۰,۰۰۰

۲۴,۷۰۰,۰۰۰

وانت نیسان دیزل . ABS . کولر

۲۷,۸۰۰,۰۰۰

۲۷,۲۲۵,۰۰۰

وانت شوکا

۲۸,۱۰۰,۰۰۰

۲۵,۸۷۰,۰۰۰

وانت شوکا گازسوز

۲۹,۵۰۰,۰۰۰

۲۶,۴۲۰,۰۰۰

زانتیا . مشابه صفر ۸۹

۵۹,۰۰۰,۰۰۰

سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

پارس خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

مورانو ۲۰۱۲

۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۲,۷۸۰,۰۰۰

نیسان تینا HIGH

۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۵,۶۷۰,۰۰۰

نیسان تینا MID

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰

نیسان قشقایی HIGH

۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰

ماکسیما . مولتی مدیا

۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱

۸۶,۲۰۰,۰۰۰

۷۵,۲۱۰,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲

۸۹,۰۰۰,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ دنده ای

۷۷,۵۰۰,۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲

۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۶۳,۶۱۰,۰۰۰

رنو تندر E2

۳۶,۸۰۰,۰۰۰

۳۵,۵۱۰,۰۰۰

پارس تندر . اتاق جدید

۳۸,۹۰۰,۰۰۰

۳۷,۵۱۰,۰۰۰

رنو تندر E1 یورو ۴

۳۲,۹۰۰,۰۰۰

پیکاپ تک کابین

۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۷۲,۸۲۹,۰۰۰

پیکاپ دو کابین

۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۷۵,۸۲۰,۰۰۰

کرمان خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

هیوندای آوانته اتوماتیک

۸۱,۰۰۰,۰۰۰

هیوندای آوانته معمولی

۷۲,۰۰۰,۰۰۰

هیوندای ورنا اتوماتیک

هیوندای ورنا معمولی

لیفان ۵۲۰ آی

۲۸,۴۰۰,۰۰۰

لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸

۴۳,۲۰۰,۰۰۰

۴۰,۴۰۰,۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۳۲,۵۰۰,۰۰۰

۳۳,۹۹۰,۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۵,۵۶۰,۰۰۰

جک J5

۴۶,۵۰۰,۰۰۰

۴۵,۲۰۰,۰۰۰

لیفان X60

۵۹,۲۰۰,۰۰۰

۵۸,۹۰۰,۰۰۰

لوبو

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

گروه بهمن

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار

۹۷,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار

۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار

۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار

۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک

مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک

۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک

۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ با موتور ۱٫۶

۸۰,۵۰۰,۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹

۷۹,۰۰۰,۰۰۰

مزدا ۲ فول

۷۲,۵۰۰,۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

۲۹,۸۰۰,۰۰۰

وانت مزدا تک کابین گازسوز

۳۱,۵۰۰,۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

۳۱,۲۰۰,۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

۳۳,۱۰۰,۰۰۰

بسترون . آسا B50

۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۶۳,۳۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۶,۷۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل

۶۴,۰۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل

۶۶,۵۰۰,۰۰۰

۶۹,۷۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۵ تن بدون کاربری

۷۰,۳۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۶ تن بدون کاربری

۸۸,۵۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۸ تن بدون کاربری

۹۳,۷۰۰,۰۰۰

مینی بوس ایسوزو مدل سحر

۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰

کامیون ایسوزو ۱۸ تن

۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰

مدیران خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

MVM 110 چهار سیلندر

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

MVM 110 سه سیلندر

۲۰,۳۰۰,۰۰۰

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

MVM 530

۳۹,۸۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

MVM 315 هاچ بک

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

MVM 315 صندوقدار

۳,۷۴۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

تیگو _ X33

۶۱,۰۰۰,۰۰۰

۶۳,۰۰۰,۰۰۰

راین

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

ولیکس C30 دنده ای . با سانروف

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۷,۰۰۰,۰۰۰

ولیکس C30 اتوماتیک

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

زاگرس خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸

۴۳,۰۰۰,۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

جنتو . دنده اتوماتیک

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

پروتون ویرا

مرتب خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

گک گونو – G5

۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی موسویی

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی معمولی

۵۳,۵۰۰,۰۰۰

ون MPX

هرور

کاکی ۵

دیار خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

وینگل ۳ تک کابین

وینگل ۳ دو کابین

۵۷,۰۰۰,۰۰۰

وینگل ۵ تک کابین

به زودی

وینگل ۵ دو کابین

۶۱,۵۰۰,۰۰۰

۶۰,۳۰۰,۰۰۰

هاوال M4

به زودی

هاوال H6

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سنوا

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰

E150 صندوق دار

۵۳,۹۰۰,۰۰۰

E150 هاچ بک

۵۳,۴۰۰,۰۰۰

منبع : بازار خبر

همچنین ببینید

بالاترين سوددهی، افزايش قيمت در سال ٩٧ در کدام بازارهاست؟

داشتن یک کسب و کار پرسود برای همه افراد جویای شغل یک دغدغه محسوب میشود، …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً پاسخ معادله زیر را واردکنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.