پیج اینستاگرام عالم اقتصاد پیش بینی و تحلیل اخبار اقتصادیکانال سروش عالم اقتصاد پیش بینی و تحلیل اخبار اقتصادیکانال تلگرام عالم اقتصاد پیش بینی و تحلیل اخبار اقتصادی
خانه / آخرین قیمت / جدول قیمت انواع خودرو در بازار و کارخانه

جدول قیمت انواع خودرو در بازار و کارخانه

نام خودرو

قیمت بازار
( تومان )

قیمت کارخانه
( تومان )

وانت باردو

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>10,900,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

وانت باردو .سپر جدید (cop)

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>11,200,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>10,870,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید (cop)

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>12,300,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>12,370,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

وانت باردو دوگانه سوز

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>12,600,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>12,310,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز (cop)

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>13,100,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>12,820,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز (cop)

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>13,700,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>14,320,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

پژو روآ سال سفارشی

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>15,400,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>17,200,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

سمند SE

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>23,500,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>20,620,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

سمند LX دوگانه سوز

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>27,200,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>26,850,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

سمند LX

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>26,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>23,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

سمند LX یورو ۴

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>27,200,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>26,705,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

سمند سورن MUX

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>31,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>26,850,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

سمند سورن MUX با رینگ معمولی

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>28,400,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>26,500,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

سمند سورن ELX

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>32,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>30,500,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

سمند سورن ELX با رینگ معمولی

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>30,300,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>28,500,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

سمند سورن ELX با تریم بژ

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>34,500,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>32,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

سمند سورن ELX با موتور EF7

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>37,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>35,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

سمند EF7 بدون مالتی پلکس

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>26,800,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>24,280,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

سمند EF7 مالتی پلکس

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>27,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>24,530,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

سمند EF7 با داشبورد جدید یورو ۴

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>29,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>27,980,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

سمند EF7 دوگانه سوز

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>28,500,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>27,690,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>29,900,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>29,395,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

پژو GLX 405 یورو ۴

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>26,350,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>25,775,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

پژو GLX 405 دوگانه سوز

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>27,900,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>26,660,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

پژو SLX 405 موتور TU5

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>28,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>26,115,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

پژو SLX 405 استاندارد یورو ۲

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>26,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>23,110,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

پژو پارس معمولی دوگانه سوز

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>35,200,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>31,285,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

پژو پارس سال

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>32,900,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

پژو پارس سال یورو ۴

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>34,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>29,975,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

پژو پارس LX موتور TU5

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>37,500,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>33,605,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

پژو پارس ELX

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>42,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

پژو پارس ELX آپشن جدید

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>44,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>46,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

پژو ۲۰۶ . تیپ ۲

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>34,100,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>29,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

پژو ۲۰۶ . تیپ ۵

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>35,700,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>34,492,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

پژو ۲۰۶ . تیپ ۶

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>48,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>35,500,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>49,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>39,500,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>35,200,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>36,400,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>34,997,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>38,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>52,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>45,500,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

پژو ۲۰۷ دنده ای

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>44,500,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>38,500,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

رانا TU5

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>30,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>29,500,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

رانا LX . TU5

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>31,500,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>30,232,800 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

تندر E1

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>30,600,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>31,550,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

رنو تندر E2

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>34,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

رنو تندر E2 دوگانه سوز

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>38,500,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

رنو تندر اتوماتیک E2 تک ایربگ

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>44,500,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>47,036,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>105,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>117,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>122,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>113,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>120,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>131,381,400 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>139,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>125,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>139,156,650 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

نام خودرو

قیمت بازار
( تومان )

قیمت کارخانه
( تومان )

پراید ۱۳۲ LE

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>16,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

پراید ۱۳۲ SE

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>17,200,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

پراید ۱۳۲ EX

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>16,700,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

پراید ۱۳۲ SX

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>16,700,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>15,082,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>18,100,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

پراید ۱۳۲ SL

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>15,600,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>14,591,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>17,700,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

پراید ۱۴۱ EX

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>16,300,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

پراید ۱۴۱ SX

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>15,400,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>14,213,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

پراید ۱۴۱ SL

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>13,720,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

پراید ۱۱۱ SE

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>17,200,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

پراید ۱۱۱ EX

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>17,400,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

پراید ۱۱۱ LE

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>16,400,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

پراید ۱۱۱ SX

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>16,800,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>15,268,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

پراید ۱۱۱ SL

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>16,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>14,776,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

پراید SL 131

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>15,050,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>14,474,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

پراید SL 131 گازسوز

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>17,200,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

پراید SX 131

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>16,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>14,967,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

پراید LE 131

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>15,650,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

پراید SE 131

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>16,200,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

پراید LE 131 گازسوز

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>17,500,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>16,774,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

پراید EX 131

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>16,400,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>15,767,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

پراید EX 131 گازسوز

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>18,300,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>17,267,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

تیبا EX

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>21,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

تیبا SX یورو ۴

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>20,600,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>20,060,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

ریو مدل ۹۰ . صفر

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>32,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

وانت نیسان . ABS . تاخوگراف

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>22,800,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>23,700,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

وانت نیسان دیزل . ABS . کولر

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>24,600,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>27,140,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

وانت شوکا

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>25,500,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

وانت شوکا گازسوز

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>27,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>25,910,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

زانتیا . مشابه صفر ۸۹

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>59,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

پیکاپ تک کابین اتاق جديد

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>75,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>72,829,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

پیکاپ دو کابین اتاق جديد

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>80,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>75,840,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>115,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

نام خودرو

قیمت بازار
( تومان )

قیمت کارخانه
( تومان )

مورانو ۲۰۱۲

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>220,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>182,800,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

نیسان تینا HIGH

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>138,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>135,700,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

نیسان تینا MID

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>125,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>125,100,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

نیسان قشقایی HIGH

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>136,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

ماکسیما . مولتی مدیا

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>113,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>104,100,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

مگان ۲۰۰۰ اتومات

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>82,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>75,230,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

مگان ۲۰۰۰ اتومات . آپشن دار

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>86,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>64,500,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>63,620,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۱

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>61,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>توقف تولید

رنو تندر E2

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>34,600,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>35,510,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

رنو تندر E2 آپشن دار

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>37,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>36,800,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

پارس تندر . اتاق جدید

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>37,500,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>37,530,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

رنو تندر E1 یورو ۴

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>31,300,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

نام خودرو

قیمت بازار
( تومان )

قیمت کارخانه
( تومان )

هیوندای آوانته اتوماتیک

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>90,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

هیوندای آوانته معمولی

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>77,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

لیفان ۵۲۰ آی

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>28,500,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>34,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>40,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>39,900,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

جک توجوی هاچ بک

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>31,200,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>33,990,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

جک توجوی صندوقدار

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>32,300,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>35,560,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

جک J5

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>46,500,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>46,900,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

لیفان X60

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>63,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>63,600,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

لوبو

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>17,200,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

نام خودرو

قیمت بازار
( تومان )

قیمت کارخانه
( تومان )

مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>97,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>102,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>109,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>113,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>118,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>95,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

مزدا۳ با موتور ۱٫۶

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>80,500,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>79,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

مزدا ۲ فول

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>72,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

وانت مزدا تک کابین

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>27,800,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

وانت مزدا تک کابین گازسوز

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>30,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

وانت مزدا ۲ کابین

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>31,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>32,500,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

وانت کاپرا تک کابین

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>56,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>56,700,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>64,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>67,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>69,700,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

ایسوزو ۵ تن بدون کاربری

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>70,300,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

ایسوزو ۶ تن بدون کاربری

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>88,500,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

ایسوزو ۸ تن بدون کاربری

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>93,700,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

مینی بوس ایسوزو مدل سحر

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>111,500,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

کامیون ایسوزو ۱۸ تن

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>223,800,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

نام خودرو

قیمت بازار
( تومان )

قیمت کارخانه
( تومان )

MVM 110 چهار سیلندر

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>18,900,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>20,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>24,500,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

MVM 110 سه سیلندر

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>177,800,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>19,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

MVM 530

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>37,500,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>40,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

MVM 315 هاچ بک

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>35,600,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>38,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

MVM 315 صندوقدار

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>36,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>38,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

تیگو _ X33

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>60,200,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>63,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

نام خودرو

قیمت بازار
( تومان )

قیمت کارخانه
( تومان )

ولیکس سی ۳۰ دنده معمولی ELITE

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>38,500,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>47,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک ELITE

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>54,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

نام خودرو

قیمت بازار
( تومان )

قیمت کارخانه
( تومان )

پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>43,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>35,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>46,500,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

جنتو . دنده اتوماتیک

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>56,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

نام خودرو

قیمت بازار
( تومان )

قیمت کارخانه
( تومان )

گک گونو – G5

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>124,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>115,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

پاژن پیکاپ / صندلی موسویی

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>53,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

font-family:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

پاژن پیکاپ / صندلی معمولی

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>49,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

نام خودرو

قیمت بازار
( تومان )

قیمت کارخانه
( تومان )

وینگل ۳ دو کابین

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>58,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

وینگل ۵ دو کابین

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>63,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>56,000,000 mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>

هاوال H6

“Times New Roman”” lang=”AR-SA”>—

mso-fareast-font-family:”Times New Roman”” dir=”LTR”>104,000,000

همچنین ببینید

بالاترين سوددهی، افزايش قيمت در سال ٩٧ در کدام بازارهاست؟

داشتن یک کسب و کار پرسود برای همه افراد جویای شغل یک دغدغه محسوب میشود، …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً پاسخ معادله زیر را واردکنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.