پیج اینستاگرام عالم اقتصاد پیش بینی و تحلیل اخبار اقتصادیکانال سروش عالم اقتصاد پیش بینی و تحلیل اخبار اقتصادیکانال تلگرام عالم اقتصاد پیش بینی و تحلیل اخبار اقتصادی
خانه / آهن آلات / قیمت آهن افزایش می یابد یا کاهش؟

قیمت آهن افزایش می یابد یا کاهش؟

ایران بها – با عرضه‌های سنگین واحد‌های بزرگ فولادی در روز چهارشنبه هفته گذشته قیمت‌ها در بازار آهن تعدیل شد. هفته گذشته قیمت‌ها شیب صعودی تندی به خود گرفته بود و اغلب کارشناسان معتقد بودند این رشد قیمت‌ها غیر‌منطقی بوده و به‌زودی تعدیل خواهد شد. با توجه به اینکه اغلب فعالان بازار رشد قیمت‌ها را  حبابی و بدون منطق می‌دانستند با عرضه‌های فولاد‌سازان بزرگ، بازار به سرعت افت قیمت را پذیرفت. به نظر می‌رسد قیمت‌ها در هفته جاری روال منطقی‌تری در پیش بگیرند.

برای مشاهده در اندازه بزرگتر روی تصاویر کلیک کنید

ایران بها - واحد‌های بزرگ فولادی, عرضه سنگین, قیمت آهن, قیمت آهن آلات, قیمت تیر آهن, تداوم رکود در بازار آهن و کاهش حجم مبادلات, بازار آهن, بازار آهن تهران, آدرس بازار آهن تهران, بازار آهن آلات تهران, بازار آهن آلات, بازار آهن شاد آباد, بازار آهن ایران, بازار آهن آلات ایران, بازار آهن ايران, بازار آهن و میلگرد, بازار آهن غرب تهران, بازار آهن فروشان تهران, بازار بورس آهن تهران, بازار بورس آهن آلات تهران, قیمت تیرآهن کاهش یافت, کاهش قیمت آهن آلات, کاهش قیمت آهن آلات در بازار تهران, ایران بها - ثبات نسبی قیمت در بازار آهن و فولاد
ایران بها - واحد‌های بزرگ فولادی, عرضه سنگین, قیمت آهن, قیمت آهن آلات, قیمت تیر آهن, تداوم رکود در بازار آهن و کاهش حجم مبادلات, بازار آهن, بازار آهن تهران, آدرس بازار آهن تهران, بازار آهن آلات تهران, بازار آهن آلات, بازار آهن شاد آباد, بازار آهن ایران, بازار آهن آلات ایران, بازار آهن ايران, بازار آهن و میلگرد, بازار آهن غرب تهران, بازار آهن فروشان تهران, بازار بورس آهن تهران, بازار بورس آهن آلات تهران, قیمت تیرآهن کاهش یافت, کاهش قیمت آهن آلات, کاهش قیمت آهن آلات در بازار تهران, ایران بها - ثبات نسبی قیمت در بازار آهن و فولاد
ایران بها - واحد‌های بزرگ فولادی, عرضه سنگین, قیمت آهن, قیمت آهن آلات, قیمت تیر آهن, تداوم رکود در بازار آهن و کاهش حجم مبادلات, بازار آهن, بازار آهن تهران, آدرس بازار آهن تهران, بازار آهن آلات تهران, بازار آهن آلات, بازار آهن شاد آباد, بازار آهن ایران, بازار آهن آلات ایران, بازار آهن ايران, بازار آهن و میلگرد, بازار آهن غرب تهران, بازار آهن فروشان تهران, بازار بورس آهن تهران, بازار بورس آهن آلات تهران, قیمت تیرآهن کاهش یافت, کاهش قیمت آهن آلات, کاهش قیمت آهن آلات در بازار تهران, ایران بها - ثبات نسبی قیمت در بازار آهن و فولاد
ایران بها - واحد‌های بزرگ فولادی, عرضه سنگین, قیمت آهن, قیمت آهن آلات, قیمت تیر آهن, تداوم رکود در بازار آهن و کاهش حجم مبادلات, بازار آهن, بازار آهن تهران, آدرس بازار آهن تهران, بازار آهن آلات تهران, بازار آهن آلات, بازار آهن شاد آباد, بازار آهن ایران, بازار آهن آلات ایران, بازار آهن ايران, بازار آهن و میلگرد, بازار آهن غرب تهران, بازار آهن فروشان تهران, بازار بورس آهن تهران, بازار بورس آهن آلات تهران, قیمت تیرآهن کاهش یافت, کاهش قیمت آهن آلات, کاهش قیمت آهن آلات در بازار تهران, ایران بها - ثبات نسبی قیمت در بازار آهن و فولاد
ایران بها – واحد‌های بزرگ فولادی, عرضه سنگین, قیمت آهن, قیمت آهن آلات, قیمت تیر آهن, تداوم رکود در بازار آهن و کاهش حجم مبادلات, بازار آهن, بازار آهن تهران, آدرس بازار آهن تهران, بازار آهن آلات تهران, بازار آهن آلات, بازار آهن شاد آباد, بازار آهن ایران, بازار آهن آلات ایران, بازار آهن ايران, بازار آهن و میلگرد, بازار آهن غرب تهران, بازار آهن فروشان تهران, بازار بورس آهن تهران, بازار بورس آهن آلات تهران, قیمت تیرآهن کاهش یافت, کاهش قیمت آهن آلات, کاهش قیمت آهن آلات در بازار تهران, ایران بها – ثبات نسبی قیمت در بازار آهن و فولاد ایران بها – واحد‌های بزرگ فولادی, عرضه سنگین, قیمت آهن, قیمت آهن آلات, قیمت تیر آهن, تداوم رکود در بازار آهن و کاهش حجم مبادلات, بازار آهن, بازار آهن تهران, آدرس بازار آهن تهران, بازار آهن آلات تهران, بازار آهن آلات, بازار آهن شاد آباد, بازار آهن ایران, بازار آهن آلات ایران, بازار آهن ايران, بازار آهن و میلگرد, بازار آهن غرب تهران, بازار آهن فروشان تهران, بازار بورس آهن تهران, بازار بورس آهن آلات تهران, قیمت تیرآهن کاهش یافت, کاهش قیمت آهن آلات, کاهش قیمت آهن آلات در بازار تهران, ایران بها – ثبات نسبی قیمت در بازار آهن و فولاد ایران بها – واحد‌های بزرگ فولادی, عرضه سنگین, قیمت آهن, قیمت آهن آلات, قیمت تیر آهن, تداوم رکود در بازار آهن و کاهش حجم مبادلات, بازار آهن, بازار آهن تهران, آدرس بازار آهن تهران, بازار آهن آلات تهران, بازار آهن آلات, بازار آهن شاد آباد, بازار آهن ایران, بازار آهن آلات ایران, بازار آهن ايران, بازار آهن و میلگرد, بازار آهن غرب تهران, بازار آهن فروشان تهران, بازار بورس آهن تهران, بازار بورس آهن آلات تهران, قیمت تیرآهن کاهش یافت, کاهش قیمت آهن آلات, کاهش قیمت آهن آلات در بازار تهران, ایران بها – ثبات نسبی قیمت در بازار آهن و فولاد ایران بها – واحد‌های بزرگ فولادی, عرضه سنگین, قیمت آهن, قیمت آهن آلات, قیمت تیر آهن, تداوم رکود در بازار آهن و کاهش حجم مبادلات, بازار آهن, بازار آهن تهران, آدرس بازار آهن تهران, بازار آهن آلات تهران, بازار آهن آلات, بازار آهن شاد آباد, بازار آهن ایران, بازار آهن آلات ایران, بازار آهن ايران, بازار آهن و میلگرد, بازار آهن غرب تهران, بازار آهن فروشان تهران, بازار بورس آهن تهران, بازار بورس آهن آلات تهران, قیمت تیرآهن کاهش یافت, کاهش قیمت آهن آلات, کاهش قیمت آهن آلات در بازار تهران, ایران بها – ثبات نسبی قیمت در بازار آهن و فولاد ایران بها – واحد‌های بزرگ فولادی, عرضه سنگین, قیمت آهن, قیمت آهن آلات, قیمت تیر آهن, تداوم رکود در بازار آهن و کاهش حجم مبادلات, بازار آهن, بازار آهن تهران, آدرس بازار آهن تهران, بازار آهن آلات تهران, بازار آهن آلات, بازار آهن شاد آباد, بازار آهن ایران, بازار آهن آلات ایران, بازار آهن ايران, بازار آهن و میلگرد, بازار آهن غرب تهران, بازار آهن فروشان تهران, بازار بورس آهن تهران, بازار بورس آهن آلات تهران, قیمت تیرآهن کاهش یافت, کاهش قیمت آهن آلات, کاهش قیمت آهن آلات در بازار تهران, ایران بها – ثبات نسبی قیمت در بازار آهن و فولاد ایران بها – واحد‌های بزرگ فولادی, عرضه سنگین, قیمت آهن, قیمت آهن آلات, قیمت تیر آهن, تداوم رکود در بازار آهن و کاهش حجم مبادلات, بازار آهن, بازار آهن تهران, آدرس بازار آهن تهران, بازار آهن آلات تهران, بازار آهن آلات, بازار آهن شاد آباد, بازار آهن ایران, بازار آهن آلات ایران, بازار آهن ايران, بازار آهن و میلگرد, بازار آهن غرب تهران, بازار آهن فروشان تهران, بازار بورس آهن تهران, بازار بورس آهن آلات تهران, قیمت تیرآهن کاهش یافت, کاهش قیمت آهن آلات, کاهش قیمت آهن آلات در بازار تهران, ایران بها – ثبات نسبی قیمت در بازار آهن و فولاد ایران بها – واحد‌های بزرگ فولادی, عرضه سنگین, قیمت آهن, قیمت آهن آلات, قیمت تیر آهن, تداوم رکود در بازار آهن و کاهش حجم مبادلات, بازار آهن, بازار آهن تهران, آدرس بازار آهن تهران, بازار آهن آلات تهران, بازار آهن آلات, بازار آهن شاد آباد, بازار آهن ایران, بازار آهن آلات ایران, بازار آهن ايران, بازار آهن و میلگرد, بازار آهن غرب تهران, بازار آهن فروشان تهران, بازار بورس آهن تهران, بازار بورس آهن آلات تهران, قیمت تیرآهن کاهش یافت, کاهش قیمت آهن آلات, کاهش قیمت آهن آلات در بازار تهران, ایران بها – ثبات نسبی قیمت در بازار آهن و فولاد ایران بها – واحد‌های بزرگ فولادی, عرضه سنگین, قیمت آهن, قیمت آهن آلات, قیمت تیر آهن, تداوم رکود در بازار آهن و کاهش حجم مبادلات, بازار آهن, بازار آهن تهران, آدرس بازار آهن تهران, بازار آهن آلات تهران, بازار آهن آلات, بازار آهن شاد آباد, بازار آهن ایران, بازار آهن آلات ایران, بازار آهن ايران, بازار آهن و میلگرد, بازار آهن غرب تهران, بازار آهن فروشان تهران, بازار بورس آهن تهران, بازار بورس آهن آلات تهران, قیمت تیرآهن کاهش یافت, کاهش قیمت آهن آلات, کاهش قیمت آهن آلات در بازار تهران, ایران بها – ثبات نسبی قیمت در بازار آهن و فولاد

همچنین ببینید

تورم افزایشی شد ، گرانی های بیشتر در راه است؟

نگاهی به آمارهای تورم تولید کننده در پایان سال ۹۶ نشان میدهد، با افزایش این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *